im.Baby WES duo

6 000,00 zł
W magazynie
SKU
BABY_WES_DUO

Dlaczego warto wykonać badanie przesiewowe niemowląt w IMAGENE.ME?

 • Badanie stanowi nowoczesną diagnostykę u dzieci z pozytywnym wywiadem rodzinnym.
 • Badanie umożliwia identyfikację choroby postępującej bezobjawowo/skrycie i/lub z niespecyficznymi objawami.
 • Badanie umożliwia identyfikację choroby początkowo bezobjawowej, której leczenie w wielu przypadkach można rozpocząć przed wystąpieniem objawów.
 • Wykrycie patogennego wariantu genetycznego skraca proces diagnostyczny i umożliwia szybsze wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego.
 • W przypadku wykrycia wariantu, wczesne podjęcie działań terapeutycznych pomaga w większym stopniu zapobiegać negatywnym skutkom choroby.
 • Badanie pozwala na określenie ryzyka genetycznego dla rodziny w kontekście planowania kolejnych ciąż.

 

Co otrzymasz w ramach badania?

 • Medyczny raport diagnostyczny opisujący zidentyfikowane patogenne lub prawdopodobnie patogenne warianty genetyczne w obrębie genów wytypowanych w specjalnie stworzonym panelu.
 • Zestaw dodatkowych informacji, obejmujący opis wpływu wariantów na możliwość wystąpienia cechy/choroby oraz propozycję zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Wskazania doświadczonego lekarza specjalisty genetyki klinicznej.
 • Zestaw do prostego pobrania próbki DNA bez wychodzenia z domu.

 

Przykłady identyfikowanych chorób

Przykłady analizowanych genów i związanych z nimi chorób:

 • mukowiscydoza (gen CFTR);
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA – geny SMN1 i SMN2);
 • niedosłuch wrodzony (gen GJB2);
 • fenyloketonuria (gen PAH);
 • anemia sierpowata (gen HBB);
 • dystrofia mięśniowa (np. geny - LAMA2, PLEC, POMGNT1);
 • choroba Taya i Sachsa(gen HEXA);
 • niedobór biotynidazy (gen BTD);
 • ciężki złożony niedobór odporności (np. geny – DCLRE1C,
  ADA, IL2RG);
 • zespół Ehlersa i Danlosa (np. geny - COL5A1, COL3A1, COL5A2).

Badanie obejmuje także geny związane z występowaniem padaczek o wczesnym początku oraz 71 genów związanych z chorobami objętymi rządowym programem badań przesiewowych noworodków w Polsce.

Oferujemy także możliwość dodania genów do panelu analitycznego w ramach personalizacji analizy w zależności od konkretnych wskazań klinicznych lub historii rodzinnej na podstawie skierowania lekarza specjalisty.

 

Co umożliwia zbadanie dodatkowej próbki od rodzica?

 • Identyfikację zmian de novo u dziecka bezpośrednio w badaniu WES.
 • Potwierdzenie statusu genetycznego zidentyfikowanych wariantów bezpośrednio w badaniu WES oraz sprawdzenie potencjalnej roli zidentyfikowanych wariantów jako możliwej przyczyny choroby.
 • Określenie statusu nosicielstwa zidentyfikowanych wariantów u rodzica przy planowaniu kolejnego potomstwa.
 • Możliwość wykorzystania danych WES w spersonalizowanej profilaktyce zdrowia z użyciem platformy IMAGENE.ME.
Copyright © 2022 IMAGENE.ME. All rights reserved.