im.Fertile WES single

4 700,00 zł
W magazynie
SKU
FERTILE_WES_SINGLE

Czym jest badanie im.Fertile WES?

Badanie im.Fertile WES to skuteczna pomoc w analizie zaburzeń płodności o podłożu genetycznym. Badanie obejmujące przyszłych rodziców umożliwia wykrycie genetycznych przyczyn niepłodności, identyfikację zmian genetycznych, które mogą mieć wpływ na powodzenie technik wspomagania zajścia w ciążę, a także identyfikację nosicielstwa chorób dziedziczonych recesywnie mogących przyczyniać się do występowania problemów z utrzymaniem ciąży oraz ryzykiem wystąpienia chorób uwarunkowanych genetycznie u potomstwa.

Dlaczego warto wykonać badanie?

 • Badanie umożliwia identyfikację przyczyn niepłodności lub niepowodzeń w utrzymaniu ciąży w celu skrócenia procesu diagnostycznego i terapeutycznego.
 • Rozpoznanie problemów genetycznych powodujących niepłodność może wpływać na zarządzanie ogólnym stanem zdrowia pacjenta i ustaleniem kierunku dalszych działań zmierzających do uzyskania potomstwa (np. procedura in vitro, dawstwo komórek rozrodczych itd.). Testy genetyczne mogą pomóc w wyborze najbardziej odpowiednich technik wspomagania zajścia w ciążę.
 • Dzięki uzyskanej wiedzy zwiększa się skuteczność leczenia niepłodności, dając szansę na zajście w ciążę i urodzenie zdrowego potomstwa.
 • Badanie daje możliwość szybszego wdrożenia celowanych procedur diagnostycznych w czasie ciąży i po porodzie.
 • Pozwala oszacować szanse na zajście w ciążę i jej utrzymanie.
 • Poznanie ryzyka wystąpienia choroby u dziecka umożliwia przygotowanie odpowiedniej opieki medycznej.
 • W przypadku wykrycia zmiany możliwe jest podjęcie decyzji dotyczących prokreacji.
 • Uwaga: ze względu na znacznie szersze możliwości diagnostyczne przy badaniu obojga partnerów, optymalnym wyborem jest badanie w pakiecie `duo.

 

Co otrzymasz w ramach badania?

 • Medyczny raport diagnostyczny opisujący zidentyfikowane patogenne lub prawdopodobnie patogenne warianty genetyczne związane z występowaniem niepłodności i problemów z utrzymaniem ciąży o podłożu genetycznym w obrębie genów wytypowanych w specjalnie stworzonym panelu, w tym także wariantów nowych, dotychczas nieopisanych.
 • Zestaw dodatkowych informacji, obejmujący opis wpływu wariantów na cechę/chorobę oraz propozycję zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Wskazania doświadczonego lekarza specjalisty genetyki klinicznej.
 • Dla osób dorosłych – bezpłatny dostęp do profilaktycznej aplikacji IMAGENE.ME posiadającej certyfikat CE – innowacyjne, rewolucyjne narzędzie wspomagające działania profilaktyczne.
 • Zestaw do prostego, samodzielnego pobrania próbki DNA bez wychodzenia z domu.

 

Które geny badamy?

Badanie genetyczne im.Fertile WES wykonujemy w celu identyfikacji zmian genetycznych prowadzących do problemów z płodnością.

 • U kobiet badamy 2401 genów, w tym 371 genów związanych z zaburzeniami płodności oraz dodatkowo 2030 genów w obrębie których identyfikowane jest nosicielstwo chorób dziedziczonych recesywnie mogących przyczyniać się do występowania problemów z utrzymaniem ciąży, a także ryzykiem wystąpienia chorób uwarunkowanych genetycznie u potomstwa.
 • U mężczyzn badamy 2374 genów, w tym 478 genów związanych z zaburzeniami płodności oraz dodatkowo 1896 genów w obrębie których identyfikowane jest nosicielstwo chorób dziedziczonych recesywnie mogących przyczyniać się do występowania problemów z utrzymaniem ciąży u partnerki, a także ryzykiem wystąpienia chorób uwarunkowanych genetycznie u potomstwa.

 

Przykłady analizowanych genów i związanych z nimi chorób:

Badania w kierunku niepłodności męskiej i żeńskiej:

 • pierwotna dyskineza rzęsek (m.in. geny FOXJ1, DNAH5, DNAI1, ODAD3, DNAH11 i CCDC65);
 • hipogonadyzm hipergonadotropowy (m.in. geny FEZF1, FSHB, GNRH1, GNRHR, IL17RD, FGFR1, WDR11, PROK2, KISS1R);
 • zaburzenia rozwoju płci (m.in. geny POR, CPE, CYP11A1, PROK2, ATRX, AR, LEPR);
 • zespół Bardeta i Biedla (m.in. geny ARL6, geny z rodziny BBS, TRIM32, MKKS, TTC8).

Badania w kierunku niepłodności męskiej:

 • azoospermia (m.in. geny KASH5, SPO11, TEX14),
 • zaburzenia spermatogenezy (m.in. geny SPATA16, PICK1, geny z rodziny CATSPER, GAPDHS, ADCY10, DPY19L2);
 • wrodzony obustronny brak nasieniowodów (geny CFTR i ADGRG2);
 • wnętrostwo (geny: CHRM3, INSL3, MBTPS2).

Badania w kierunku niepłodności żeńskiej:

 • niewydolność jajników i zespół policystycznych jajników (m.in. geny CYP11A1, CYP17A1, FSHR, FTO, BMP15, NOBOX, FIGLA, FOXL2);
 • zaburzenia cyklu miesiączkowego (m.in. geny KRR1, INSR, LHCGR, TOX3);
 • endometrioza (m.in. geny FSHB, KDR, IL1B, PTGS2);
 • zaburzenie dojrzewania oocytów (m.in. geny: FBXO43, PATL2, REC114, TRIP13, TUBB8);
 • trombofilia (m.in. geny F2, F5, PROC, SERPINE1);
 • cukrzyca monogenowa (m.in. geny PAX6, POLD1, GCK, RFX6);
 • choroby tarczycy (m.in. geny AIRE, TRHR, LHX4, SERPINA7, DIO2).

Badania na nosicielstwo:

 • śmiertelny zespół przykurczu wrodzonego (ADGRG6);
 • wrodzona dystrofia mięśniowa Ullricha (COL12A1);
 • zespół Seckela (RBBP8);
 • dyschondrosteoza Leriego i Weilla (SHOX);
 • zespół wad rozwojowych serca i mózgu (SMG9).

 

Copyright © 2024 IMAGENE.ME. All rights reserved.