Reanaliza danych w systemie IMAGENE.ME - mały panel genowy

500,00 zł
W magazynie
SKU
REANALIZA_WES_MP

Czym jest reanaliza danych? 

Reanaliza oznacza – jak wskazuje sama nazwa – ponowną analizę danych, które powstały w wyniku sekwencjonowania genomu lub eksomu. 

Do wykonania reanalizy nie jest konieczne ponowne wykonywanie badania genetycznego (pobrania próbki i sekwencjonowania genomu/eksomu) – firma opiera się o dane, które zostały wygenerowane podczas innego badania wykonanego z IMAGENE.ME 

Szczegóły: 

Reanaliza badania WES na potrzeby diagnostyczne obejmująca analizę małego panelu genowego 

Badanie genetyczne w zakresie określonego małego panelu genowego (do 10 genów), na podstawie danych sekwencyjnych z wykonanego wcześniej w IMAGENE.ME badania WES na potrzeby diagnostyczne, wraz z interpretacją uzyskanych wyników przez genetyka klinicznego. 

Usługa obejmuje wykonanie reanalizy wyników badania WES przeprowadzonego na potrzeby diagnostyczne w IMAGENE.ME i jest dostępna jedynie dla osób, dla których wydano uprzednio raport w postaci sprawozdania z badania genetycznego WES. Do wykonania reanalizy konieczne jest dostarczenie wymaganej dokumentacji medycznej. Zakres analizowanych genów ustalany jest na podstawie skierowania lekarza lub po konsultacji ze specjalistą IMAGENE.ME. Maksymalna liczba genów mogących zostać poddanych badaniu to 10. 

Reanaliza możliwa jest dla badań obejmujących pojedynczy WES dziecka (WES 1), a także dla dowolnych układów rodzinnych z jednym chorym dzieckiem: dziecko wraz z jednym rodzicem (WES 1+1), dziecko wraz z obojgiem rodziców - tzw. TRIO (WES 1+2), układy rodzinne ze zdrowym rodzeństwem (WES 1+3). 

 

Copyright © 2024 IMAGENE.ME. All rights reserved.